Περιαγκώνιο με Πίεστρο Σιλικόνης – 03-2-058 – Vita