Τηλεσκοπικός Λειτουργικός Νάρθηκας Αγκώνα – 03-2-056 – Vita RIGHT