Ζώνη Ελαστική Οσφύος Με Μπανέλλες – “ Criss – Cross” – 1078 – Ortholand