Ελαστική Ζώνη Κοιλιάς με Αεροφόρες Τομές και Μπανέλλες – 20εκ – oik/ Ζώνη Κοιλίας 20 εκ. – Ortholand