Ελαστική Ενισχυμένη Ζώνη Οσφύος με Τέσσερις Μπανέλλες – OIK/Oac Contured Lumbosacral – Ortholand