Ελαστική Ζακέτα Κύφωσης Με Μπανέλλες – Med/1111 – Ortholand