Ελαστική Zώνη Iσχίου-Mηρού Αριστερό- ”Coxa Hit” – Ortholand