Ελαστικός Nάρθηκας Kαρπού – Aντίχειρα μήκους 20 εκ.- Med/Spica 20 – Ortholand