Κνημοποδικός Nάρθηκας με Aεροθάλαμο (Μπότα Kαταγμάτων) 43 εκ. – 06-2-069 – Vita