Κνημοποδικός Nάρθηκας (Μπότα Kαταγμάτων) 43 εκ. – 06-2-041 – Vita