Μηροκνημικός Νάρθηκας Τεσσάρων Σημείων “Pluspoint ΙΙ” – 9445 Αριστερός – Ortholand