Μηροκνημικός Νάρθηκας Τεσσάρων Σημείων “Weekender” – 9435 – Ortholand ΑΡΙΣΤΕΡΟ