Μηροκνημοποδική Προέκταση ”Kafo” του Νάρθηκα Ισχίου ”Hipo” – Kafo Αριστερό- Ortholand