Νάρθηκας Διπλής Βαλβίδας με Αέρα ”Air Ankle W/Tubing” – Air Ankle W/ Tubing – Ortholand