Νάρθηκας Ποδοκνημικής Air – Cast – One Size – AC1035 – Alfacare