Νάρθηκας Ποδοκνημικής Super Walker Standard 43cm – AC1030 – Alfacare