Νάρθηκας Ποδοκνημικής Gel – Cast – One Size – AC1034 – Alfacare