Νάρθηκας Έκτασης Kορμού Τριών Σημείων με Ρυθμιζόμενη Κοιλιακή Ταινία – ”Modular’ – P/35 k – Ortholand