Νάρθηκας Γόνατος Neoprene Με Πολυκεντρική Ρύθμιση “Activum Long” – 9430 – Ortholand