Νάρθηκας Ποδοκνημικής Διπλής Βαλβίδας “Active Ankle Brace” – OIK/232-7 – Ortholand ΔΕΞΙΟΣ