Περιαγκώνιο Ελαστικό με πίεστρο σιλικόνης -oik/ Ελαστικό Περιαγκώνιο με Σιλικόνη – Ortholand