Πέλματα «Soft Gel» (Ανδρικά) – FT/1268 – Ortholand