Περικνημίδα Neoprene – One Size – AC1044 – Alfacare