Περικνημίδα Neoprene Premium – oik/8234 Premium – Ortholand