Πλαστικό Αυχενικό Κολλάρο Ρυθμιζόμενου Ύψους Με Υποσιαγώνια Στήριξη – oik/1515 – Ortholand