ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ K/EPIMED Ortholand