Πλαστικός Ραχεο-Αυχενικός Νάρθηκας “Μinerva” – 3002 – Ortholand