Προστατευτικός Δακτύλιος gel (ζεύγος) – 07-2-041(F041-31) – Vita.