Τηλεσκοπικός Λειτουργικός Νάρθηκας Αγκώνος Innovator X Elbow Ortholand Δεξιός