Βοήθημα Γαμψών Δακτύλων – 07-2-006(F004) – Vita (Ζευγος)