Υφασμάτινος Νάρθηκας Κορμού με Ζώνη – ”Cybertech Eco” – Ortholand Standard