Υποπτέρνια με Αφαιρούμενη Σταγόνα – 07-2-093 – Vita – Ζεύγος