Υποπτέρνια Πέλματα Σιλικόνης ”Soft Sole” – 302 – Ortholand