Υποπτέρνια Πέλματα Σιλικόνης ”Soft Sole” – 303 – Ortholand