Δυναμικός Νάρθηκας Έκτασης Δακτύλου Με Εργονομικό Ελαστικό Ιμάντα Καρπού – 5/A – Ortholand