Ελαστική Περιαγκωνίδα με Επίθεμα Σιλικόνης ”Epilastik” – Epilastik – Ortholand