Ελαστικό Περιαγκώνιο Επικονδυλίτιδος – ”Deluxe” – 8103 – Ortholand