Περιαγκώνιο Neoprene Επικονδυλίτιδος με Σταθεροποιητικό Επίθεμα ”K-Sport Tennis Elbow Universal” – Ortholand