Ελαστικός Νάρθηκας Αντίχειρος Από Neoprene “Med/Wrist Thumb” Ortholand