Επίθεμα Κρυο-Θερμο Θεραπείας Νάυλον Μήκους 26 Χ 16εκ. – ORTHOLAND – SP/7203