Μαγνητική Περιαγκωνίδα από Neoprene – Int-047 – Ortholand