Νάρθηκας Ποδοκνημικής Super Walker Standard 43cm – AC1030AIR – Alfacare