Νάρθηκας Χαλαρής Και Σπαστικής Πτώσης Άκρου Ποδός – ”Neurodyn Comfort” – Neurodyn Comfort Αριστερός – Ortholand