Νάρθηκας Καρπού Neoprene – FT/005-098 Αριστερός – Ortholand