ΠΑΤΕΡΙΤΣA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ P/101 Ortholand