ΠΑΤΕΡΙΤΣA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ P/102 Ortholand