Σωλήνας Εξάσκησης με Χειρολαβές Σκληρός 0811441 MOBIAK