ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΌΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΣ ΝΆΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΏΝΟΣ “ROM ORTHOSIS” 03-2-070 VITA ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ