Φάκελος Στήριξης Ώμου Απλός ”Deluxe Universal” – 8402 DELUXE – Ortholand