Μηροκνημικός Nάρθηκας Oστεοαρθρίτιδος Aποφόρτισης Mεσαθρίου Διαστήματος ‘Unloader Spirit’ – Unloader Spirit Δεξιός- Ortholand